دلو 09 1401

پکتیا: ماین در جاجی اریوب یک عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 9 صبح امروز درمنطقه هاشم خیل بر عساکر پیاده صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

Related posts