دلو 13 1401

پکتیا: ماین درنزدیک گردیز 2 عسکر را کشت

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در منطقه مومن خیل یک گردیز مرکز ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر مزدور کشته شدند.

Related posts