دلو 12 1401

پکتیا: ماین درنزدیک گردیز، یک عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر،ماین در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 4 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه شیخان صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts