دلو 13 1401

پکتیا: قوای عملیاتی دشمن در احمد آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای عملیاتی دشمن در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز بر قوای دشمن که مشتمل بر 60 تانگ بود وبه منطقه غرک آمدند طی یک کمین مجاهدین صورت گرفت که دراثران، یک تانگ تخریب گردید ومتباقی به فرار موفق شدند.

Related posts