دلو 12 1401

پکتیا: قرارگاه سرحدی دشمن در پتان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برقرارگاه سرحدی پولیس در مربوطات ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts