دلو 13 1401

پکتیا: قرارگاه دشمن در پتان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قرارگاه پولیس سرحدی در ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 4 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts