دلو 09 1401

پکتیا: قرارگاه دشمن در پتان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برقرارگاه سرحدی دشمن در منطقه قیمتی ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts