دلو 12 1401

پکتیا: عساکر دشمن در احمد خیل مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر کماندو دشمن در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز درمنطقه مشکه هنگامی صورت گرفت که عساکر دشمن غرض چاپه انداختن آمده بودند که دراثران، عساکردشمن بعد از تحمل تلفات پای به فرار نهادند.

Related posts