دلو 12 1401

پکتیا: دریک حمله مسلحانه در گردیز، یک تانگ تخریب گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در منطقه ابراهیم خیل نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، یک تانگ نابود گردید وبه دشمن تلفات سنگین وارد گشت.

Related posts