دلو 18 1401

پکتیا: دراثر یک انفجار نزدیک گردیز،4 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در منطقه شیخان نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 4 عسکر کشته شدند.

به اساس معلومات، در عساکر کشته شده یک عسکر ظالم کمپاین سهاک ولسوالی زرمت مشهور به قاری، نیز شامل بود.

Related posts