دلو 12 1401

پکتیا: دراثر یک انفجار درنزدیک گردیز، 5 تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، گزمه های دشمن در مرکز ولایت پکتیا هدف دو انفجار جداگانه قرارگرفت.

انفجار نخست ساعت 6 عصر امروز درمنطقه بلند منزل ها بریک رینجر اداره جاسوسی دشمن صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید ویک تن از سرنشینان آن کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

انفجار دومی  پولیس پیاده را در نزدیک حوزه دوم هدف قرار داد که دراثران، 2 تن پولیس زخمی شدند.

Related posts