دلو 18 1401

پکتیا: دراثریک انفجار درنزدیک گردیز، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در سرک عمومی گردیزـ زرمت  درنزدیک گردیز مرکز ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن کشته شدند.

Related posts