دلو 09 1401

پکتیا: دراثریک انفجار درنزدیک گردیز، 2 عسکر کشته شدند

Related posts