دلو 13 1401

پکتیا: دراثریک انفجار درنزدیک گردیز، یک تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، یک گزمه پولیس در منطقه ابراهیم خیل نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس جابجا کشته شد.

Related posts