دلو 13 1401

پکتیا: دراثریک انفجار درنزدیک گردیز،یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، ماین در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا پولیس اداره مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 5 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه قلعه میانور صورت گرفت ودراثران، یک تن پولیس کشته  یک تن دیگر زخم برداشته است.

Related posts