دلو 14 1401

پکتیا:یک عسکر در پتان با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

عسکر یاد شده رحمت الله فرزند شیرزگل دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوست.

Related posts