دلو 09 1401

پکتیا:دراثر حمله وانفجاردر وزی جدران، 2 رینجر تخریب و3 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، گزمه وکاروان دشمن در ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا هدف انفجار وحمله مسلحانه قرارگرفت.

انفجار دیروز درمنطقه ستی کندو بریک گزمه پیاده صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کشته و2 تن دیگرزخمی شدند.

خبرمی افزاید، ساعت یک بعد ازظهر درمنطقه یاد شده بر کاروان دشمن نیز حمله صورت گرفت که دراثران، 2 عراده رینجردشمن تخریب گردید و2 عسکر دران کشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts