دلو 13 1401

پروان: 4 تن پولیس در نزدیک چاریکار کشته دشند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پولیس اداره مزدور در منطقه تتندری نزدیک چاریکار مرکزولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت 11 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که دراثران، 4 تن پولیس کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts