دلو 13 1401

پروان: 2 عسکردر شینواری کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب درمنطقه دره اشتر شهر صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر کشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts