دلو 13 1401

پروان: یک عسکر دشینواری کشته و3 تن دیگر اسیر گردیدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 3 عسکر اداره مزدور را در ولسوالی شینواری ولایت پروان به اسارت گرفتند.

عساکریاد شده ساعت 10 بجه دیشب درمنطقه باغ افغان با دو عراده رینجر دریک تلاشی مجاهدین گیرافتیدند وبه اسارت گرفته شدند ودر جریان زد خورد، یک عسکر دیگر آنان نیز کشته شد.

مجاهدین هرسه عسکر را به محل امنی انتقال دادند.

Related posts