دلو 13 1401

پروان: یک تن اربکی در سیاه گرد هدف سلاح درازکوف قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

اربکی یاد شده ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه سرخی در داخل پوسته هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

Related posts