دلو 12 1401

پروان: وقوع یک درگیری با دشمن در ولسوالی شینواری

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اسپیشل فورس در ولسوالی شینواری ولایت پروان هنگام درگیر شدند که عسکر دشمن میخواستند غرض عملیات وارد دره اشتر شهر شوند.

درگیری در دهنه دره مدت دو ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید وعسکردشمن در پایان پای به فرار نهادند.

Related posts