دلو 13 1401

پروان: عساکردشمن در سیاه گرد مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر عساکردشمن در منطقه مرکزی ولسوالی سیاه گرد ولایت  ولایت پروان حلمه کردند.

حمله ساعت یک رینجر تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts