دلو 13 1401

پروان: دراثریک انفجار درسیاگرد، 3 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی پولیس پیاده اداره مزدور را در منطقه جنگل نزدیک ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان هدف حمله قرار دادند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز  صورت گرفت که دراثران، 3 تن پولیس جابجا کشته شدند.

Related posts