دلو 13 1401

ولسوالی کوهستان پس از سقوط یک روزه دو باره بتصرف مجاهدین در آمد

گذارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است ، ولسوالی کوهستانات که از مدت ها به این سو در کنترول مجاهدین قرار داشت ، روز گذشته جنرال دوستم ، رئیس ملیشه های گلم جم بالای ولسوالی مذکور به هدف تصرف آن دست به حمله گسترده زد .

مسئولین جهادی می گویند که مجاهدین به غرض اغفال دشمن ، عقب نشینی تاکتیکی نمودند و سپس امروز صبح از 3 طرف بالای مرکز دشمن حمله مسلحانه نمودند و مرکز ولسوالی را از دشمن بتصرف در آورده و عساکر زیادی را بشمول قومندان حامد کابلی بهلاکت رساندند که اجساد شان تا کنون در ساحه افتاده است .

در این عملیات چندین عراده تانک و رینجر دشمن نیز تخریب گردید و سلاح و مهمات زیادی از دشمن بغنیمت مجاهدین در آمد .

هم اکنون عملیات تصفیوی  مجاهدین در خارج از مرکز ولسوالی بر علیه دشمن جریان دارد .

قاري محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی افغانستان

۱۴۳۶/۱۱/۸ هق 2015 /8/23 م

Related posts