دلو 13 1401

هلمند : 8 تن پولیس بشمول قومندان درنهرسراج هلاک و4 تن دیگر زخمی شدند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که جنگ شدیدی میان مجاهدین امارت اسلامی وپولیس اجیر درولسوالی گریشک صورت گرفته است .

این درگیری ساعت 7 بجه شام روز گذشته درمنطقه سره شاخ ازمربوطات نهرسراج این ولسوالی هنگامی بوقوع پیوست که اجیران بخاطر کمک به پوستهء فتح شده  درحرکت بودند .

خبرمی افزاید که دردوران جنگ عساکر پیادهء دشمن هدف 2 انفجار ماین قرار گرفته اند .

دراین انفجارات وحمله یک موتر زرهی دشمن تخریب گردیده و8 تن ازاجیران بشمول یک قومندان ( عبدالغنی ) کشته شده و4 تن دیگر نیز بشدت زخمی شده اند .

دردوران جنگ 3 تن ازمجاهدین زخم برداشته اند .

2015/8/18

Related posts