دلو 18 1401

هلمند : 3 عسکر دشمن در خانشین کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت 2 بجه ، منسوبین پولیس اجیر در ولسوالی خانشین مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدی امارت اسلامی قرار گرفته اند .

خبرمی افزاید که افراد دشمن در منطقۀ قلعه نو در حال مستحکم کردن پوستۀ خود بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند .

در این عملیات یک تراکتور دشمن کاملا تخریب گردید و 3 تن پولیس اجیر جابجا بهلاکت رسیده و 2 تن دیگر بشدت زخمی شدند .

2015/5/28

Related posts