دلو 09 1401

هلمند : 3 تن از اجیران داخلی در سنگین بهلاکت رسیدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 9 بجه ، در منطقۀ کجگر از مربوطات ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین عساکر اجیر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شدند .

در این عملیات 3 تن از اجیران جابجا بهلاکت رسیدند و متباقی موفق بفرار شدند .

2015/5/30

Related posts