دلو 09 1401

هلمند : 2 پولیس اجیر در سنگین کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 11 ظهر، در منطقۀ پانکیلی ولسوالی سنگین، 2 تن پولیس به اصطلاح نظم عامه ، هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و هردو جابجا بهلاکت رسیدند .

2015/6/3

Related posts