دلو 12 1401

هلمند : 2 موتر زرهی دشمن در سنگین بغنیمت مجاهدین در آمده است

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است ، در جریان عملیات که مجاهدین امارت اسلامی روز گذشته در منطقۀ گرماو از مربوطات ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین، بر علیه کاروان دشمن اجیر انجام دادند، به دشمن تلفات سنگین مالی و جانی وارد گردیده است .

در این عملیات همچنین یک موتر زرهی سالم و یک موتر زرهی دیگر که بطور معمولی زیان دیده است بغنیمت مجاهدین در آمده است .

در این عملیات همچنان ، 5 میل کلاشنکوف، 2 سلاح امریکایی ، یک میل پیکا ، یک هاوان وسط ، 20 مرمی راکت و مقداری مهمات و تجهیزات دیگر بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

شاهدان عینی می گویند که جسد 5 تن از مقتولین دشمن تا کنون در ساحه افتاده است .

2015/6/6

Related posts