دلو 13 1401

هلمند : 2 عسکر گزمۀ دشمن در واشیر بهلاکت رسیدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 8 و نیم صبح ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر در کاریز نو ولسوالی واشیر هدف انفجار ماین و سپس مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات دو عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده اند .

2015/5/27

Related posts