دلو 13 1401

هلمند : 2 تن از اجیران در موسی قلعه بقتل رسیدند

امروز حوالی ساعت 4 قبل از عصر ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر در ولسوالی موسی قلعۀ ولایت هلمند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که در منطقۀ شواروز نزدیک بازار صورت گرفت، دو تن عسکر اجیر در طی آن جابجا بهلاکت رسیدند .

2015/5/26

Related posts