دلو 13 1401

هلمند : 2 اربکی در باباجی کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که ملیشه های اجیر اربکی در منطقۀ اوپاشک از مربوطات باباجی با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده اند.

در این عملیات 2 تن اربکی جابجا بهلاکت رسیده و متباقی موفق بفرار شده اند .

2015/5/28

Related posts