دلو 18 1401

هلمند : 14 موتر دشمن اجیر در نوزاد تخریب گردید

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که امروز حوالی ساعت 10 صبح ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عـــزم  ” کاروان دشمن اجیر را در مناطق کاریز گرمه و کاریز سفید ولسوالی نوزاد مورد حملۀ مسلحانۀ شدید قرار داده اند .

در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین تا ساعت 2 بعد از ظهر دوام داشت، 4 وتر زرهی دشمن اجیر توسط توپ 82 میلی متری و راکت های مجاهدین کاملا تخریب و حریق گردید و 3 عراده موتر کوماز مملو از موا داکمالاتی نیز حریق گردید و 7 موتر کوماز دیگر دشمن نیز از بین برده شد .

در این درگیری به دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

در این درگیری طولانی بمجاهدین امارت اسلامی بحمدالله زیانی نرسیده است .

2015/6/9

Related posts