دلو 13 1401

هلمند : یک پولیس در سنگین بمجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 5 بجه ، در منطقۀ بوستان از مربوطات ساروان قلعه ولسوالی سنگین ،یک تن پولیس ” عبدالمالک ولد ابراهیم ” پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2015/8/21

Related posts