دلو 12 1401

هلمند : یک پوستۀ دشمن درموسی قلعه فتح شد ومهمات غنیمت گردید

مجاهدین امارت اسلامی ازولایت هلمند خبرداده اند که حوالی ساعت 2 بجه دیشب ، یک پوستهء امنیتی پولیس اجیر را درمنطقه پیرکاریز ازمربوطات ولسوالی موسی قلعه مورد حمله مسلحانه قرارداده اند .

دراین حمله پوستۀ دشمن بعد ازیک ساعت مقاومت  کاملا فتح گردیده ویک تن پولیس اجیر درآن جابجا کشته شده ومتباقی پا بفرارنهاده اند .

دراین حمله یک میل کلاشنکوف ، 8 صندوق مرمی ودیگر گوناگون مهمات ازدشمن بغنیمت مجاهدین درآمده است .

لازم به ذکرست که  دیشب یک پوستۀ مهم دشمن درمنطقه لندی ناوه این ولسوالی نیز بطور کامل فتح شد و9 تن ازاجیران بشمول 2 قومندان درآن کشته شدند .

2015/8/12

Related posts