دلو 13 1401

هلمند : یک پوسته در سنگین فتح شد و 2 موتر تخریب گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 12 ظهر ، یک پوستۀ مهم دشمن اجیر در منطقۀ قلعه گرماو از مربوطات ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین ، مورد حملۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین بمدت دو ساعت دوام کرد، عساکر دشمن با متحمل شدن تلفات از آنجا پا بفرار گذاشتند و پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردید.

در این عملیات 2 موتر زرهی دشمن ایجر نیز تخریب گردید که هردو موتر در میدان جنگ باقی ماندند.

در پایان عملیات 29 مرمی راکت و 30،000 مرمی پیکا و کلاشنکوف بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

در این درگیری بمجاهدین زیانی نرسیده است .

2015/6/2

Related posts