دلو 14 1401

هلمند : یک پوستهء مهم دشمن درسنگین فتح شد و9 تن پولیس اجیر کشته شدند

گذارش های رسیده ازولایت حاکی است که حوالی ساعت 3 بجه دیشب ، مجاهدین امارت اسلامی درسلسلهء عملیات ” عــــــزم ” به یک پوستهء مهم دشمن درمنطقه شینغزیان ازمربوطات بازار ولسوالی سنگین حمله کردند .

دراین حمله که درآن ازسلاح های سبک وسنکین کارگرفته میشد ، درطی آن پوستهء دشمن کاملا فتح گردیده و9 تن پولیس اجیر درآن کشته شدند که اجساد آنها تاکنون درپوسته باقی مانده اند .

دراین عملیات 3 پیکا ، 7 میل کلاشنکوف ، یک قبضه راکت، 14000 مرمی پیکا وکلاشنکوف ، 10 فیر راکت ودیگر مختلف النوع مهمات ازدشمن بغنیمت مجاهدین درآمده است .

دردوران جنگ یک تن ازمجاهدین بشهادت رسیده و2 تن دیگر زخم برداشته اند . تقبله الله

ازسوی دیگر که یک موتر زرهی دشمن بخاطر کمکدرحرکت بود که باماین جاسازی شده مجاهدین امارت اسلامی برخورد کرد .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/8/14

Related posts