دلو 12 1401

هلمند : یک موتر زرهی دیگر دشمن در سنگین منفجر شد

امروز حوالی ساعت 7 صبح ، یک موتر زرهی دشمن اجیر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند هدف انفجار ماین قرا رگرفته است .

در این انفجار که در منطقۀ چینی مانده صورت گرفت، موتر دشمن تخریب گردید و تمام سرنشینان اجیر آن کشته و زخمی شدند .

2015-07-11

Related posts