دلو 13 1401

هلمند : یک موتر زرهی دشمن درنوزاد شکار ماین گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز ، یک موتر زرهی پولیس اجیر درمنطقه جازی کاریز ازمربوطات ولسوالی نوزاد هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/8/18

Related posts