دلو 13 1401

هلمند : یک موتر زرهی دشمن درنوزاد شکار ماین گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 8 بجه شام روز گذشته ،  یک موتر زرهی دشمن درمنطقه گرمه کاریز ازمربوطات ولسوالی نوزادهدف انفجار مایتن تاکتیکی قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن کاملا تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/8/2

Related posts