دلو 18 1401

 هلمند : یک موتر زرهی دشمن درسنگین تخریب گردید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 12 بجه ظهر روز گذشته ، یک موتر زرهی دشمن درمنطقه چینی مانده ازمربوطات ولسوالی سنگین هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

Related posts