دلو 12 1401

هلمند : یک موتر زرهی دشمن اجیر در سنگین منفجر شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 11 ظهر، در منطقۀ زیدانان از مربوطات ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفت و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شدند .

2015/6/2

Related posts