دلو 13 1401

هلمند : یک موتر زرهی دشمن اجیر در سنگین منفجر گردید

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 12 بجه ، در منطقۀ عیدگاه نزدیک بازار ولسوالی سنگین ، 3 عسکر اردوی اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هردو جابجا کشته شدند .

پس از این عملیات ، عساکر دیگر دشمن بمحل رسیدند که یک موتر زرهی شان هدف انفجار ماین قرار گرفت و تمام سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند .

2015-07-14

Related posts