دلو 13 1401

هلمند : یک موتر زرهی در نوزاد شکار ماین شد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 12 ظهر، یک موتر زرهی پولیس به اصطلاح نظم عامه ، در منطقۀ گرمه کاریز ولسوالی نوزاد ، هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردید و 4 تن از اجیران بشمول یک قومندان ( رستم ) در آن جابجا بهلاکت رسیدند .

پس از این انفجار ، منسوبین پولیس اجیر به منطقه رسیدند که انفجار دیگری صورت گرفت و به آنان تلفات وارد شد .

2015/6/2

Related posts