دلو 13 1401

هلمند : یک مجاهد نفوذی بهمراه سلاح نزد مجاهدین باز گشت

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که امروز حوالی ساعت 5 بامداد، در منطقۀ آدم خان ولسوالی گریشک ، یک مجاهد نفوذی امارت اسلامی بهمراه یک میل کلاشنکوف و یک خفیف و مهمات نزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشته است .

2015/7/19

Related posts