دلو 18 1401

هلمند : یک قومندان دشمن بامحافظش درگریشک بهلاکت رسید

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 6 بجه عصر روز گذشته ،  موتر سایکل حامل قومندان ملیشه های اربکی ( محمد ولی ) درمنطقه دیماغی مانده ازمربوطات ولسوالی گریشک هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موترسایکل تخریب گردیده وقومندان مذکور با یک تن ازمحافظین خویش جابجا کشته شده است .

2015/7/31

Related posts