دلو 13 1401

هلمند : یک عسکر دیگر دشمن در سنگین کشته شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 11 بجه ، یک عسکر اجیر در منطقۀ پانکیلی ولسوالی سنگین، از پوستۀ خود خارج شده بود که در حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شد و یک میل سلاح از وی بغنیمت گرفته شد .

2015-07-11

Related posts