دلو 12 1401

هلمند : یک عسکر در کجکی بمجاهدین پیوست

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 5 بامداد، یک تن عسکر اجیر از مرکز ولسوالی کجکی ، پس از درک حقایق بمحاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده بهمراه خود یک سلاح امریکایی نیز بمجاهدین تسلیم نموده است .

2015/6/3

Related posts