دلو 18 1401

هلمند : یک عسکر در سنگین توسط دراگانوف کشته شد

امروز حوالی ساعت 12 ظهر، نزدیک بازار ولسوالی سنگین ولایت هلمند، یک عسکر اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت و جابجا بهلاکت رسید .

2015/6/5

Related posts